Pravoslávna cirkevná obec, farnosť Spišská Nová Ves